Pamiątka regionu Warmii i Mazur

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie "Pamiątka regionu Warmii i  Mazur". Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Pamiątka regionalna to symbol, lokalny produkt nawiązujący do jego natury, historii i tradycji. Jest ważnym elementem promocji regionu w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku oraz popularyzowaniu atrakcji i regionalnej tradycji. Dla turystów stanowi cenną pamiątkę z pobytu, przywołuje wspomnienia i zachęca do ponownego odwiedzenia. Mieszkańcom regionu sprzyja tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury.

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2017 r, Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia,mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja w podmenu Programy i projekty