Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook

Akcja społeczna "Wspieram Region"

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ogranizacjom pożytku publicznego z naszego regionu. W tym roku do włączenia się w akcję zaproszone zostały znane i lubiane osoby, które związane są z naszym regionem i zgodziły się zostać Honorowymi Ambasadorami akcj. Wród tych osób znaleśli się Iwona Pavlović, Andrzej Matracki i Paweł Matracki, Paweł Woicki, Henryka Bochniarz, Krzysztof Hołowczyc, Norbi i zespół Enej.

W wojewodztwie warmińsko-mazurskim prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ma ponad 320 organizacji pożytku publicznego.  Z danych pozyskanych z Izby Administracji Skarowej w Olsztynie wynika, że w ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 16,3 mln zł, z czego ponad 4,3 mln zł trafiło do organizacji z naszego regionu.  Z analizy ubiegłorocznych zeznań podatkowych wynika także, że prawie 6 mln zł - to kwota stanowiąca wartość 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w których podatnicy nie zadeklarowali chęci przekaznia 1%  podatku organizacjom a jest to zatem wartość, która potencjalnie mogłaby jeszcze wpłynąć do organizacji pożytku publicznego, w tym organizacji z naszego regionu.

Wystawa Fotografii Krajobrazowej "W oku krajobrazu"

W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyła się Wystawa Fotografii Krajobrazowej "W oku krajobrazu" autorstwa pana Stanisława Iwanczenko w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie. Autor jest działaczem Ligi Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Społecznym Opiekunem Przyrody, twórcą uchwały o całkowitej ochronie wilka w naszym regionie.

 15994444 1410562062289376 1209198508982905868 o

Pan Stanisław to także odkrywca ponad 1100 drzew, które pomierzył, opisał, by następnie wpisać je do rejestru drzew pomnikowych na terenie naszego kraju. Brał także czynny udział w pracach związanych z budową koncepcji Zielonych Płuc Polski, podkreślając i broniąc walorów Warmii i Mazur. Jest znawcą ziół leczniczych występujących w naszym regionie. 

Czytaj więcej...