Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miłakowie nr XXXIV/233/2017 z dnia 31 października 2017 roku zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miłakowo do zgłaszania kandydatów do składu Wspólnego Zespołu Opiniującego ds. współpracy w organizacjami pozarządowymi do dnia 06.11.2017 roku.