pdf Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miłakowa z dnia 19 marca 2019 roku