Miłakowo, dnia 01.02.2017r.

Nr sprawy: ORG.ZP.271.2.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 1. Zamawiający: Gmina Miłakowo  zaprasza do złożenia oferty na: remont 2 sal dydaktycznych w Zespole szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie
 2. Przedmiot zamówienia: remont 2 sal dydaktycznych w Zespole szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie.
 3. Termin realizacji zamówienia: - od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2017r.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: Gmina Miłakowo 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 16, tel. (089) 757 83 40.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: - Referat Organizacyjny, pok. 27
 6. Kryteria wyboru ofert: cena usługi.
 7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów   i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): -
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): -
 9. Warunki gwarancji: -
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
  w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić   w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa  i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy  ORG.ZP.271.2.1.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Remont 2 sal dydaktycznych w Zespole szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie "
 11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2017r. do godziny 1000 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miłakowie
 12. Postępowanie niniejsze może zostać odwołane lub unieważnione bez podania przyczyny.

Załączniki:

 

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.