flaga i godlo 1638864732

Program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024-2028

DOFINANSOWANIE
112 575 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
147 575 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY:
luty 2024r.

CEL PROGRAMU

Dofinansowanie wsparcia w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

REALIZOWANE ZADANIA

Zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
2)osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

GRUPA DOCELOWA

Osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, a także osoby i rodziny znajdujące się
w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne

EFEKTY PROGRAMU:

Wsparcie osób potrzebujących oraz zmniejszenie skali niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.