PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY Moduł I
Edycja 2023
 

DOFINANSOWANIE
11 537 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
55 765,32 ZŁ

CEL PROGRAMU

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy, oraz rozwój tej formy wsparcia.

REALIZOWANE ZADANIA

Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

GRUPA DOCELOWA

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy.

EFEKTY PROGRAMU:

1. Zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług świadczonych w rodzinnych domach pomocy.

2. Upowszechnienie tej formy wsparcia oraz zwiększenie wiedzy na temat rodzinnych domów pomocy.

3. Wsparcie zadań publicznych realizowanych w ramach współpracy z sektorem pozarządowym oraz prywatnym.

Informacja o wykorzystaniu plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.