Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook

Pożegnanie Pawła Adamowicza

Drodzy Mieszkańcy,

W sobotę o godz. 12.00, w dniu pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zapraszamy wszystkich, którzy chcą symbolicznie pożegnać Pana Prezydenta, przed Urząd Miejski w Miłakowie.

W specjalnie wyznaczonym miejscu w kształcie serca mieszkańcy będą mogli postawić znicze. Bądźmy w tych chwilach razem, łączmy się myślami z gdańszczanami, którzy będą żegnać swojego prezydenta.

Zgodnie z wolą Pani Adamowicz prosimy o nie przynoszenie kwiatów. Zamiast tego będzie można wesprzeć dwie organizacje: Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Konto 27. Finału: WOŚP

56 1140 1010 0000 5244 4400 1027

Dane banku: Oddział Korporacyjny Warszawa
mBank S.A.
ul. Królewska 14
00-950 Warszawa

Konto Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku
BOŚ S.A. Gdańsk:
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001

87 1540 1098 2001 5562 3339 0001

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Przypominam, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202).
           W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

                                             Burmistrz Miłakowa – Szef Obrony Cywilnej Gminy