Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłakowo na lata 2019 – 2020

Burmistrz Miłakowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu. Beneficjentami konkursu mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie.

Dofinansowaniem objęte będą:

  1. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  2. przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym zainteresowani i chętni do udziału w powyższym projekcie właściciele nieruchomości mogą się zgłaszać celem aplikacji. Gmina Miłakowo informuje, że inwestor musi wziąć pod uwagę gotowość finansową ponownego położenia poszycia dachowego na własny koszt, a Fundusz pokryje wyłącznie koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów i wyrobów zawierających azbest. Podkreślić należy, że Gmina Miłakowo przygotuje wniosek i zajmie się pozyskaniem środków na usunięcie azbestu, natomiast po stronie właściciela nieruchomości pozostanie skompletowanie dokumentów i wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wnioski do realizacji na lata 2019 – 2020 należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo, w terminie do 26.07.2019r. do godz. 13:00, pok. Nr 14, listownie lub osobiście (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do dofinansowania w latach 2019 - 2020 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Miłakowo dotacji z WFOŚ i GW w Olsztynie.

Druki wniosków dostępne w siedzibie Urzędu w pok. Nr 25 oraz na stronie internetowej http://bip.milakowo.eu/, w zakładce Ochrona środowiska – Azbest.

Wszelkie informacji dotyczące realizacji zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. Nr 25, tel. kont. (89) 7578345.  

 

Wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie działania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłakowo

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

Polska wieś to wyjątkowe połączenie: tradycji, zróżnicowanej przyrody, smacznej kuchni, natury, spokoju i życzliwych ludzi. Staje się modnym kierunkiem podróży, a terminy w najlepszych gospodarstwach agroturystycznych, będących laureatami poprzedniej edycji, zarezerwowane są nawet rok wcześniej. Baza noclegowa i gastronomiczna wraz z ofertą uzupełniającą stale się rozwijają, ścigając światowe trendy mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

  • Wypoczynek u rolnika
  • Wypoczynek na wsi
  • Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

Czytaj więcej...