Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook

Obchody Dnia Miasta 2017

Tegoroczne obchody Dni Miasta w Miłakowie odbyły się w dniach 27 - 29 lipca 2017 roku. Organizatorem trzydniowych wydarzeń kulturalno- rozrywkowych  był Urząd Miejski w Miłakowie, Miłakowski Dom Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie, zaś współorganizacji podjęli się: Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie oraz Rada Mieszkańców Miłakowa. Liczne atrakcje, dobra muzyka i piękna pogoda sprawiły, że były to trzy bardzo udane dni. Program imprez  był bardzo bogaty
 i każdy, niezależnie od wieku mógł znaleźć w nim coś ciekawego dla siebie.

Czytaj więcej...

Obchody Dnia Miasta

 

REGULAMIN KONKURSU

PN. JESTEM AKTYWNY

I. Organizatorzy.

1.Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Miłakowie, Miłakowski Dom Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie, zwanymi dalej Organizatorami.

 

II. Cel konkursu.

1. Celem Konkursu jest popularyzacja aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Miłakowo oraz promocja imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Miłakowo.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs ma zasięg lokalny i skierowany jest do mieszkańców gminy Miłakowo.

2. Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

IV. Zgłoszenia do konkursu.

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez pobranie formularza uczestnictwa w Miłakowskim Domu Kultury w Miłakowie w terminie od dnia 21 lipca 2017 roku do dnia 27 lipca 2017 roku.

2. Aby wziąć udział  w konkursie użytkownik powinien pobrać formularz uczestnictwa i aktywnie uczestniczyć w 3 dniach obchodów Dni Miasta Miłakowa w terminie 27-29 lipca 2017 roku, w tym:

  • 27 lipca 2017 roku na terenie MDK Miłakowo w działaniach GKRPA w Miłakowie oraz Komisariatu Policji w Morągu „Trzeźwy kierowca”,
  • 28 lipca 2017 roku na terenie MDK Miłakowo w oficjalnym otwarciu Dni Miłakowa oraz wystawie fotograficznej autorstwa Stanisława Iwanczenki pt.”Piękno Gminy Miłakowo zaklęte w obiektywie aparatu” oraz występie zespołów wokalno – tanecznych z Rosji,
  • 29 lipca 2017 roku na terenie parku miejskiego w bloku  artystycznym przygotowanym przez MDK Miłakowo.

Potwierdzeniem udziału w poszczególnych inicjatywach realizowanych w ramach Dni Miasta jest uzyskanie pieczęci organizatora na formularzu zgłoszeniowym podczas każdego z trzech dni.

 

V. Losowanie nagród.

1. Losowanie nagród odbywać się będzie spośród  osób, które zgłosiły akces do konkursu poprzez zebranie 3 pieczątek podczas 3 dni obchodów oraz złożenie formularza uczestnictwa do urny umiejscowionej

dnia 29 lipca 2017 roku w parku Miejskim w namiocie organizatora tj. Stoisko promocyjne gminy

2. Nagrodą główną w konkursie  jest ROWER.

3. Nagrody dodatkowe: 3 szt.

4. Losowanie nagród odbędzie się 29 lipca 2017 roku w parku miejskim w Miłakowie podczas obchodów Dni Miasta.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do odbioru nagrody w towarzystwie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

 

VI. Postanowienia końcowe.

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Biorąc udział w niniejszym konkursie, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień (w przypadku osób nieletnich rodzice/opiekun prawny).

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926 ze zm.) jest Urząd Miejski w Miłakowie , mieszczący się przy

ul. Olsztyńskiej 16 w Miłakowie. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.