Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook
List Prezesa KRUS Pani Aleksadnry Hadzik
Skrócenie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Miłakowie w dniu 12 czerwca 2019 r.
Jak najłatwiej skorzystać z programu CZYSTE ŚRODOWISKO
Majówka 2019
Urząd Miejski w Miłakowie członkiem wspierającym ZOSP RP