Urząd Miejski w Miłakowie
plbecsenderuuk
Facebook
Projekt OHP - Od szkolenia do zatrudnienia
Ustalenie dodatkowego dnia wolnego od pracy i wyznaczenie dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Miejskim w Miłakowie
Życzenie Wielkanocne 2019
Klub Seniora i Klub Rodziny w Gminie Miłakowo
Ogólne Zebranie Mieszkańców Miasta Miłakowo